Zdravotně sociální pracovnice 

Druhy služeb pro klienty nemocnice

 • zajištění následné péče po propuštění do domácího ošetřování, pomoc při vyřizování žádostí (léčebny, domovy s ošetřovatelskou službou, domácí péče)
 • jednání s rodinami klientů
 • zajištění poskytování sociálních služeb v nemocnici
 • kontakty na poskytovatele sociálních služeb v místě trvalého bydliště (pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence, stacionáře)
 • základní poradenství v oblasti nemocenského pojištění, pracovního práva, o dávkách sociální péče a podpory, pomoc při jejich vyřizování v odůvodněných situacích (státní sociální podpora, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči, ČSSZ)
 • zprostředkování azylového ubytování
 • poradenství v oblasti dávek a zajištění kompenzačních pomůcek
 • vyřizování pozůstalosti
 • spolupráce s organizacemi zajišťující sociální péči, s orgány veřejné správy
 • pomoc při vyřizování změny výplaty důchodů, zprostředkování dosílání důchodu do Nemocnice Sokolov a následné převzetí od poštovní doručovatelky a předání klientovi
 • zajištění uložení a vydání finančních úložek klientů do pokladny nemocnice
Hospitalizovaný klient nebo jeho rodinný příslušník si rovněž může v případě potřeby vyžádat návštěvu zdravotně sociální pracovnice k lůžku prostřednictvím sestry z příslušného oddělení nebo ošetřujícího lékaře.

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET