Transfuzní oddělení

Zdravotnické služby a výkony

Oddělení se zabývá odběry krve od dárců, dále provádí autologní odběry u pacientů před plánovanými operacemi (zejména ortopedickými), vyrábí transfuzní přípravky, připravuje transfuze pro pacienty nemocnice Sokolov, dodává transfuzní přípravky do Nemocnice Ostrov, Mariánských Lázní a Plané.

Laboratoř zajišťuje:

 • serologická a imunohematologická vyšetření pacientů včetně dětí a novorozenců, těhotných žen a dárců krve
 • vyšetření krevní skupiny AB0 RhD
 • vyšetření ostatních antigenů erytrocytů
 • vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům
 • identifikace nepravidelných protilátek proti erytrocytům
 • předtransfuzní vyšetření
 • výběr kompatibilních erytrocytových přípravků k transfuzi
 • vyšetření potrasfuzních reakcí
 • screeningové vyšetření infekce HIV: HIV p24 a anti - HIV 1/2 (HIV / AIDS)
 • screeningové vyšetření infekce HCV: anti - HCV (hepatitis C)
 • screeningové vyšetření infekce HBV: HBsAg a anti - HBc (hepatitis B)
 • screening protilátek anti - Treponema pallidum (syfilis)

Vyšetření krevní skupiny je možné provést pro zájemce i za přímou platbu - 200,-Kč.

Spolupracujeme s registry dárců kostní dřeně a s Českým červeným křížem.

Laboratorní příručka ke stažení zde.

Provozní doba:

Odběry dárců krve probíhají v úterý,středu a čtvrtek od 6.30 do 9.00 hodin, provoz laboratorní části a krevního skladu je nepřetržitý - základní pracovní doba 7.00 až 15.30 hodin, pohotovostní služba (1 laborantka) 15.30 až 7.00 hodin.


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET