Transfuzní oddělení

Zdravotnické služby a výkony

Oddělení se zabývá odběry krve od dárců, dále provádí autologní odběry u pacientů před plánovanými operacemi (zejména ortopedickými), vyrábí transfuzní přípravky, připravuje transfuze pro pacienty nemocnice Sokolov, dodává transfuzní přípravky do Nemocnice Ostrov, Mariánských Lázní a Plané.

Zabývá se vyšetřováním těhotných žen a novorozenců, stanovuje krevní skupiny, vyšetřuje HIV, žloutenky a syfilis. Spolupracuje s registry dárců kostní dřeně a s Českým červeným křížem.

Laboratorní příručka ke stažení zde.

Provozní doba: odběry dárců krve probíhají v úterý,středu a čtvrtek od 6.30 do 9.00 hodin, provoz laboratorní části a krevního skladu je nepřetržitý - základní pracovní doba 7.00 až 15.30 hodin, pohotovostní služba (1 laborantka) 15.30 až 7.00 hodin.

Provozní doba: odběry dárců krve probíhají v úterý,středu a čtvrtek od 6.30 do 9.00 hodin, provoz laboratorní části a krevního skladu je nepřetržitý - základní pracovní doba 7.00 až 15.30 hodin, pohotovostní služba (1 laborantka) 15.30 až 7.00 hodin.

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2018 NEMOS NET