Sanitářský kurz

Nemocnice Sokolov zahajuje dne 6. 9. 2018 akreditovaný kurz „SANITÁŘ".

Rozsah výuky je 100 hodin teorie a 80 hodin praxe. Teoretická výuka bude každé úterý a čtvrtek od 14,30 do 19,00 hodin a každou druhou sobotu počínaje od 8,00 do 13,00. Praxe je plánovaná individuálně s ohledem na možnosti a požadavky účastníků kurzu. Kurz bude ukončen složením závěrečné praktické a ústní zkoušky před zkušební komisí. Absolvent obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Sanitář.
 
Cílem kurzu je připravit účastníky k výkonu povolání sanitáře, který pak vykonává činnosti v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Absolvent kurzu může vykonávat povolání sanitáře v oblasti zdravotní péče tím, že se podílí na poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu může vykonávat své povolání i na pracovištích vysoce specializované péče.

Kurz je akreditovaný MZČR.
 
Cena kurzu: 5.000,- KČ
 
Do kurzu jsou uchazeči zařazeni do týdne na základě podané žádosti/přihlášky a splnění vstupních podmínek:
  • Ukončené základní vzdělání
  • Dobrý zdravotní stav
  • Dovršení věku 18 let
 
Uzávěrka přihlášek: do 31.8.2018
 

Bližší informace a kontakt:
Soňa Malá, vrchní sestra COS a CS, tel.: 774/118 114, e-mail:sona.mala@nemosok.cz

Učební plán
Učební plán se skládá celkem ze 7 modulů a je realizován formou teoretické a praktické výuky včetně odborné praxe v celkovém počtu 180 vyučujících hodin.
 
Označení modulu Název modulu Metody výuky Hodinová dotace
ZM Základy veřejného zdravotnictví Teoretická výuka (přednášky) 8
OM 1 Somatologie Teoretická výuka (přednášky) 17
OM 2 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Teoreticko-praktická  výuka (přednášky, nácvik, demonstrační a názorná výuka) 17
OM 3 Specifika jednotlivých pracovišť Teoreticko-praktická  výuka (přednášky, exkurze) 12
OM 4 Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče Teoreticko-praktická výuka (přednášky, demonstrační a názorná výuka, nácvik dovedností a návyků) 34
OM 5 Základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace Teoreticko – praktická výuka (skupinová práce, nácvik komunikačních metod, cvičení – autogenní trénink) 12
OM 6 Odborná praxe – Nemocnice Sokolov Odborná praxe – (asistování, individuální praxe, instruktáž) 80
Celkem 180 hodin
 
Dokumenty ke stažení:   Přihláška do akreditovaného kurzu „SANITÁŘ“
 

Změna úhrady parkovného v parkovacím domě

11.12.2019 - Vážení pacienti, dovolujeme si Vás informovat, že od 1.1.2020 dochází ke změně v úhradách parkovného v parkovacím domě Nemocnice Sokolov. První hodina parkování je ZDARMA,...

Kosmetika HiPP za zvýhodněnou cenu v Lékárně NEMOS

03.12.2019 - Pro všechny maminky, které přivedly na svět miminko v naší porodnici jsme připravili slevový kupón na kosmetiku HiPP do naší lékárny - 10% slevu z již zvýhodněných cen. Kompletní...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2019 NEMOS NET