Rehabilitační oddělení

Zajímavosti

Akreditace

23.6.2017 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Nemocnici Sokolov akreditaci na získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti  pro obor specializačního vzdělávání „rehabilitační a fyzikální medicína“, a to na období 8 let. Získali jsme tak 3 školící místa v příslušném oboru. Získáním akreditace dáváme možnost získávání praxe v uvedeném oboru dalším kolegům. 

Kinesiotaping

Kinesiotaping představuje terapeutickou metodu používanou k léčbě akutních či chronických potíží pohybového aparátu.  Tuto metodu vyvinul již v 80. letech japonský chiropraktik Kenzo Kase.Kinesiotaping působí na naše svalstvo, šlachy, fascie, úpony, klouby, lymfu, krevní oběh a nervstvo.K samotnému úkonu se používají speciálně upravené kinesio tapy (tejpy). Tapy se aplikují na postižené partie pohybového systému. Správně aplikovaný tape, dokáže výrazně urychlit proces regenerace svalu a tím ho funkčně navrátit do optimálního stavu. Kinesiotaping tak ovlivňuje bolest, navozuje správné stereotypy svalové či kloubní funkce a tím přispívá ke korekci celého pohybového aparátu. Rovněž kinesiotaping zabraňuje dlouhodobému přetěžování pohybové aparátu, což přivítají jak profesionální tak i rekreační sportovci.Jednoduše nám tedy kinesio taping přináší stimulační účinky na svalstvo, klouby, lymfu a nervový systém. Funkčnost tejpů spočívá především ve zvýšené cévní a lymfatické cirkulaci přímo pod tejpem a následném zvýšení látkové výměny. Ve své praxi aplikuji tuto metodu kinesio tapingu velmi často a to zejména po mobilizaci postižené tkáně, masáži  a akupunkturním ošetření.

Nové přístrojové vybavení

Naše rehabilitační oddělení vlastní dva přístroje společnosti HOCOMA, která je lídrem v rehabilitační robotické terapii neurologických poruch hybnosti. Společnost se sídlem v blízkosti Curychu ve Švýcarsku s mezinárodní působností v oboru zdravotnické techniky vyvíjí inovativní řešení léčby a úzce spolupracuje s předními klinikami a výzkumnými centry.

Tyto výrobky úspěšně pomáhají při rehabilitaci neurologických pacientů s poruchami pohybu způsobené mozkovou mrtvicí, poraněním míchy, traumatickým poraněním mozku, roztroušené skleróze nebo jiných neurologických nemocech a zraněních.

Přístroj

Funkční terapie horních končetin Armeo ® 

Včasná rehabilitace a mobilizace pacienta Erigo ®

 

I. společná konference fyzioterapetů, ergoterapeutů a zdravotních sester

NEMOS GROUP pořádá dne 23. 6. 2014 od 14:00 hodin ve spolupráci s rehabilitačním oddělením Nemocnice Sokolov I. společnou konferenci fyzioterapeutů, ergoterapeutů a zdravotních sester na téma „Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě na rehabilitačním oddělení“. Konference se koná v prostoru zaměstnanecké jídelny Nemocnice Sokolov. V programu zazní mimo jiné přednášky o syndromu vyhoření u pečujících profesí, dysfagie a orofaciální stimulace u CMP, ergotepraie paretické horní končetiny u CMP, využití přístroje Armeo, neglect syndrom – úloha ošetřovatelské péče a kazuistika – ošetřovatelská péče u pacientky po těžké cévní mozkové příhodě s významou spasticitou.
Nově otevřená rehabilitace v Nemocnici Sokolov

http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/aktuality/zmodernizovane-rehabilitacni-oddeleni-si-pacienti-pochvaluji.html

  

Setkání praktických lékařů na oddělení RHB

Dne 28. 4. 2014 se na rehabilitačním oddělení Nemocnice Sokolov uskuteční už druhé setkání praktických lékařů. Součástí setkání bude prezentace oddělení, prohlídka rehabilitačního oddělení včetně ambulance a elektroterapie a nabídka poskytovaných služeb. Lékaři budou také seznámeni s novými přístroji včetně praktických ukázek, jako je například přístroj Armeo – funkční terapie ruky se zpětnou vazbou a přístroj Erigo – vertikalizační, se kterým rehabilitační pracovníci dokáží simulovat chůzi paretickým pacientům.
 


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET