Rehabilitační oddělení

Zdravotnické služby a výkony

Lůžkové rehabilitační oddělení v nemocnici Sokolov je vybudováno především jako součást komplexní léčby pacientů po cévní mozkové příhodě v rámci Ictového centra. Pracuje v návaznosti na neurologickou JIP a standardní neurologické oddělení. Zajišťuje akutní a subakutní rehabilitační péči. Léčba probíhá v postupných krocích od rehabilitace pasivní hybnosti, přes postupný nácvik volní hybnosti, nácvik vertikalizace, chůze, k postupnému nácviku izolovaných pohybů, k zajištění soběstačnosti a sebeobslužnosti.

Kromě léčby pacientů v cerebrovaskulárním programu, zajišťuje rehabilitační péči pro pacienty po úrazech a operacích pohybového aparátu, pacienty s dekompenzací degenerativního onemocnění páteře a kloubů apod.

Oddělení disponuje 20 lůžky s patřičným zázemím. Vlastní léčba je prováděna na oddělených tělocvičnách pro individuální tělesnou výchovu, v ergoterapeutické dílně, v místnostech pro fyzikální léčbu ( elektroterapie, ultrazvuk, magnetoterapie).

Léčbu pacientů zajišťují lékaři se specializací v oboru FBLR, fyzioterapeuti a ergoterapeuti s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním, tým zdravotních sester a ošetřovatelů s proškolením pro práci v oboru akutní rehabilitace.

Cílem péče o pacienty na lůžkovém rehabilitačním oddělení je minimalizovat reziduum po proběhlém onemocnění či úrazu a znovu zařadit pacienta do aktivního společenského života.

Kromě zmíněné fyzioterapie, ergoterapie a fyzikální léčby je součástí léčby spolupráce s logopedem, psychologem, sociálním pracovníkem. Pacient, jehož zdravotní stav vyžaduje použití kompenzační pomůcky, je do používání pomůcky zaučen, event. je konzultován s protetikem.

Ambulantní část rehabilitačního oddělení se věnuje problematice pohybového aparátu. Pracoviště používá moderní metody založené na neurofyziologickém podkladě - senzomotorika podle Jandy, McKenzie, PNF dle Kabata, DNS dle Koláře apod. Používá i metody klasické jak v oblasti léčebné tělesné výchovy, tak měkkých technik a reflexních metod . Ambulantní část rehabilitačního oddělení disponuje vlastním pracovištěm fyzikální terapie ( elektroterapie, ultrazvuk).

Na ambulanci také pracuje fyzioterapeutka a lékařka specializovaná v oboru dětské rehabilitace a Vojtovy metody..

Rehabilitační oddělení poskytuje v oblasti mimo úhradu zdravotních pojišťoven řadu služeb jako je např. akupunktura, manuální lymfodrenáž, taping, crosstaping a klasickou masáž apod.

Odborné poradny a ambulance

Ordinační hodiny ambulance - lékař

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí   12:30 - 15:00
Úterý 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Středa   12:30 - 15:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Pátek   12:30 - 15:00

Ambulantní pracoviště fyziterapeutů a fyzikální léčby denně od 7:00- 15:30Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET