Radiodiagnostické oddělení

Zdravotnické služby a výkony

Skiagrafické a skiaskopické pracoviště

Běžná rentgenologická vyšetření kostí a kloubů, plic, zažívacího ústrojí, močového systému, pracoviště je od 2012 digitalizováno.

Skiaskopie

Vyšetření jícnu, eventuelně intervenční výkon pod skia kontrolou. Provoz: Nepřetržitě.

Ultrazvuk (Sonografie)

Vyšetření dutiny břišní a dutiny pohrudniční. Vyšetření měkkých tkání včetně štítné žlázy. Vyšetření cévního systému dopplerometrickou metodou. Intervenční výkony pod sonografickou kontrolou včetně biopsií. Provoz: Nepřetržitě.

V době od 15, 30 do 7 hod, o víkendech a svátcích po dohodě s lékařem na příslužbě.

CT

pracoviště funguje na oddělení od 2008 . Na šestnáctiřadém přístroji Somatom Emotion Siemens proprovádíme všechna standardní CT vyšetření včetně CT angiografií s výjimkou CT tepen srdce (CT koronarografie).

Intervenční výkony pod CT kontrolou včetně biopsií. Lečebné obstřiky bederní páteře pod CT kontrolou – periradikuloterapie. Provoz: Nepřetržitě.

V době od 15:30 do 7:00 hod, o víkendech a svátcích po dohodě s lékařem na příslužbě.

MR

pracoviště funguje na oddělení od 2002. V roce 2012 byl ukončen provoz na otevřeném systému Concerto Siemens. Od roku 2011 byl zahájen provoz MR přístroje Avanto 1,5T Siemens.

Pracoviště provádí vyštření mozku, páteře a kloubů. Od roku 2011 bylo zavedeno. Vyšetřování orgánů dutiny břišní, cév a prsů. Ve spolupráci s oddělením ARO vyšetřujeme i pacienty v těžkém stavu, kteří vyžadují zvýšený dohled a pacienty v celkové anestezii či sedaci. Běžný provoz 7:00 - 18:00 hod.

V době od 18:00 do 7:00 hod, o víkendech a svátcích výjimečně po dohodě s lékařem na příslužbě.

Mammografické pracoviště

Provádí diagnostické i preventivní mammografie, sonografie prsů a biopsie.

Mammografický screening

Jde o akreditované pracoviště, které kromě preventivních mamografií provádí i sonografické vyšetření prsů a v případě potřeby též odběry vzorků tkáně na histologické vyšetření , předoperační označení nehmatných ložisek a další specializované výkony. Samozřejmostí je zajištění návazné onkologické a chirurgické péče.Zde úzce spolupracujeme s MUDr. Frydrychem a též s Fakultní nemocnicí v Plzni. Od února 2012 provádíme mammografická vyšetření na přístroji s přímou digitalizací. Provoz 7:00 - 15:30 hod.                                                              
                                                                                                                                                                 


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET