Patologické oddělení

Zdravotnické služby a výkony

Činnost patologického odd. byla zahájena v roce 1988. Oddělení je moderní, velmi dobře vybavené. Jako jediné v kraji splnilo podmínky akreditačního řízení a byl mu vystaven certifikát NASKL II. Oddělení získalo od MZČR akreditaci pro obor specializačního vzdělávání lékařů.

Patologie je základní diagnostický obor s pitevní a bioptickou složkou. Naše oddělení zajišťuje pitvy osob zemřelých v nemocnici Sokolov, Ostrov a Cheb. Pitvy slouží k určení příčiny smrti, včetně histologického a speciálního vyšetření orgánů i tkání. Zároveň jsou významným nástrojem kontroly zdravotní péče a správného léčebného postupu na klinických pracovištích.

Hlavní náplní práce patologie je však bioptická a cytologická činnost. Biopsie je histologické a speciální vyšetřování tkání, které klinik odebere z těla nemocného během operace, diagnostickou excizí, kyretáží, punkcí, nebo jiným invazivním přístupem. Zjišťujeme například, zda nalezený nádor je zhoubný či nezhoubný, určujeme typ nádoru - to všechno je pak důležité pro správný léčebný postup, výběr terapie i odhad prognózy onemocnění.

Velmi významnou součástí je úzká spolupráce s chirurgickými obory, pro které takto zpracováváme tzv. peroperační vzorky, kdy na výsledku vyšetření pak záleží další operační postup. Cytologie je mikroskopické vyšetření buněk získaných stěrem povrchových struktur nebo punkcí tělesných tekutin, orgánů a tkáňových rezistencí. Na našem oddělení se každý rok provede přibližně 200 pitev s následným nekroptickým vyšetřením. Dále se vyšetří přibližně 19 466 histologických preparátů a 1 150 cytologických preparátů.

Laboratorní příručka ke stažení zde.


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET