Patologické oddělení

Vedení


Primář: MUDr. Marcela Hawawrehová

MUDr Marcela Hawawrehová pracuje v Nemocnici Sokolov od roku 1987, kdy nastoupila po absolvování LF UK v  Praze na oddělení patologie jako lékařka. V současné době zastává pozici primářky. Oddělení prošlo několika změnami a přístrojovým dovybavením. Patologické oddělení je akreditováno a v roce 2013 absolvovalo audit NASKL II.


Vedoucí laborantka: Gabriela Zámečníková

Gabriela Zámečníková pracuje v Nemocnici Sokolov od roku 1985. Po absolvování Střední zdravotnické školy v Plzni krátce pracovala na OHS Sokolov, poté nastoupila na oddělení patologie.  V letech 1993-95 absolvovala PSS v Brně – obor histologie. Na pozici vedoucí laborantky působí od roku 2011.


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2017 NEMOS NET