Oddělení následné péče

Zdravotnické služby a výkony

Jedná se o oddělení následné péče, na které jsou většinou přijímáni nemocní ze standardních lůžkových oddělení nemocnice. Jsou to pacienti, u nichž došlo k odeznění akutní fáze onemocnění, avšak jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobější léčebně-rehabilitační a ošetřovatelský program.

Usilujeme o dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který dovolí pacientovi návrat do domácího prostředí i s případným zajištěním ambulantních sociálních služeb, nebo pokud propuštění domů není z objektivních důvodů možné, bezproblémový překlad do sociálního zařízení.

Mimo základní pracovní dobu je péče na oddělení zajištěna lékaři ODN ve spolupráci s lékaři jiných oddělení.

K zajištění všestranné odborné péče spolupracujeme s ostatními odděleními nemocnice a ambulantními specialisty.

Velkou výhodou oddělení je bezbariérová úprava, instalace madel a moderní polohovací postele. K rehabilitaci nemocných jsou plně využívány Motomedy, diadynamik a terapeutický ultrazvuk.


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2018 NEMOS NET