Oční oddělení

Zajímavosti

Získali jsme statut aplikačního sítnicového centra

Jako jediné pracoviště kraje se od ledna roku 2016 pyšní oční oddělení NEMOS Sokolov, které je součástí Oční kliniky NEMOS,  statutem aplikačního sítnicového centra tzv. centrové léčby.  O tento statut jsme usilovali 12 let  a pyšní se s ním jen 13 pracovišť v České Republice. Aplikační centrum pečuje o nemocné s chorobami sítnice a makuly a zabývá se problematikou onemocnění žluté skvrny (makuly), místa neojstřejšího vidění na sítnici. Při makulární degeneraci dochází k poruše žluté skvrny (macula lutea) – což je oblast ve středu sítnice, která ovládá centrální zorné pole a umožňuje schopnost barevného vidění – a tím i k těžké poruše zraku. Periferní vidění (schopnost vidět postranními okraji zorného pole) zůstává sice neporušené, ale střed zorného pole je rozmazaný, šedý nebo vyplněný jen černou skvrnou. Toto onemocnění, způsobené degenerací části sítnice, je nejčastější příčinou slepoty u lidí nad 50 let.


Léčba spočívá v nitrooční aplikaci biologické léčby tj.Anti VEGF léčby do intravitreálního prostoru v  případě poškození sítnice diabetem (diabetický makulární edém), poškození zraku těžkou krátkozrakostí, poškození cévních okluzí (uzávěrů) a vlhké formy makulární degenerace.

Aplikace probíhá ambulantně pomocí injekční jehly a je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Volba způsobu léčby závisí na typu novotvořených cév na sítnici, nejvhodnější léčba je volena lékařem individuálně pro každého pacienta.

 

Nová posila do týmu operantů

Novou posilou do týmu našeho očního oddělení se stal MUDr.Vladimír Korda Ph.D., MBA, primář a majitel Oční kliniky OFTEX a sítě Očních center a optik OFTEX. Specializuje se na vitreoretinální chirurgii, diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a na terapeutické možnosti věkem podmíněné makulární degenerace.
Je hlavním autorem 26 článků, 1 kapitoly v zahraniční odborné knize a 6 kapitol české odborné publikace. Pravidelně vystupuje a přednáší na odborných vzdělávacích akcích (je hlavní přednášející vice než 40 odborných přednášek).
Je členem České oftalmologické společnosti ČLS JEP a České vitreoretinální společnosti, dále evropských společností European Vitreoretinal Society, European Society of Retina Specialists (Euretina) a také americké společnosti American Society of Retinal Specialists.

V roce 2001 v rámci svého profesního zaměření absolvoval 6týdenní stáž v Department of Ophthalmology, Moorfield Hospital (Londýn, Velká Británie). V roce 2002 pobýval týden v Department of Ophthalmology, Kolín nad Rýnem (Německo), v roce 2003 týden v Department of Ophthalmology, Frankfurt (Německo) a v roce 2005 absolvoval týdenní stáž v Department of Ophthalmology, Hamburg (Německo).


 

Podprahová nebo také tkáně šetřící laserová terapie

Je předmětem zájmu sítnicových odborníků po celém světě a může být považována za novou prémiovou techniku ošetření onemocnění sítnice.

Standardní sítnicová laserfotokoagulace

Je účinnou, ale také destruktivní léčbou sítnicových onemocnění. Spočívá v aplikaci laserových záblesků na sítnici v délce desítek milisekund. Laserový bod se vychytává v pigmentovém listu sítnice a způsobuje zahřátí tkáně, které se šíří do okolních vrstev sítnice. Tím dochází k „popálení“ přilehlých fotoreceptorů. Čím je doba záblesku delší, tím vyšší teplota v tkáni nastává. Léčba mikropulsní technikou spočívá v užití krátkých (mikrosekundy) vysokofrekvenčních pulsů podprahové energie aplikovaných do oblastí sítnicových lézí. Vzestup teploty tkáně je výrazně mírnější než u standardní techniky a zůstává lokalizovaný v pigmentovém listu sítnice bez poškození přilehlých nervových buněk.

Řízené dávkování laserové energie

Pomocí mikropulsní technologie rozšiřuje možnosti léčby diabetického makulárního edému, centrální serózní chorioretinopatie, makulárního edému jako důsledku větvové okluze sítnicové žíly a dokonce glaukomu. Klinické studie ukazují, že podprahová mikropulsní fotokoagulace je stejně účinná léčba diabetického makulárního edému jako konvenční destruktivnější laserová terapie. Konvenční lasery způsobují destrukcí sítnicových fotoreceptorů výpadky v zorném poli pacienta. Při mikropulsní fotokoaguaci k této destrukci nervových buněk sítnice nedochází.

Laserový přístroj Suprascan firmy Quantel

Vedle popsané mikropulsní technologie je zde také k dispozici tzv. maticové laserování. To v praxi znamená, že se na jedno sešlápnutí pedálu aplikuje na sítnici až 25 bodů proti jednomu bodu u standardního přístroje. Výrazně se tak zkracuje doba nutná k ošetření pacienta a zvyšuje se jeho komfort. Díky kratší expozici paprsku je léčba pro pacienta méně bolestivá a vydrží dvojnásobný rozsah ošetření. Rychleji tak může dojít ke stabilizaci nálezu na nemocné sítnici. Jako jediný v Karlovarském kraji disponujeme nejlépe vybavenou dětskou oční ambulanci. Moderní přístrojové vybavení máme k dispozici vzhledem k finanční pomoci Lionského klubu, který s námi již několik let spolupracuje. Provádíme screenigové vyšetření předškolních dětí v celém Karlovarském kraji, dále provádíme měření školou povinných dětí a měření dioptrických vad u seniorů v domovech důchodců speciálním přístrojovým vybavením a to Plusoptixem a Retinomaxem.


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET