Oční oddělení

Vedení
 


Primář: MUDr. Andrej Farkaš

MUDr. Andrej Farkaš působí na očním oddělení v Sokolovské nemocnici od roku 2003 jako sekundární lékař. V roce 2010 začal vykonávat funkci primáře oddělení. Je druhoatestovaným lékařem v oboru oftalmologie. Je aktivním členem mnoha významných oftalmologických společností, jak v České republice, tak v zahraničí. Specializuje se na refrakční, kataraktovou a sítnicovou chirurgii. Provedl více než 8 000 mikrochirurgických a laserových operací očí. Pracoval v týmu refrakčních a sítnicových specialistů na anglické klinice v Sheffieldu. Přednáší na tuzemských a zahraničních kongresech. Je součástí vývojového týmu femtosekundové laserové operace oka. Ve volném čase je aktivním sportovcem s přednostním  zájmem o triatlon. 
Zástupce primáře: MUDr. Tomáš Benda, FEBO

MUDr. Tomáš Benda, FEBO působí na Očním oddělení Nemocnice Sokolov od 1. 4. 2011. Od roku 2012 působí na pozici zástupce primáře oddělení. Lékařskou fakultu UK v Plzni absolvoval v roce 2003. Mezi lety 2004-2006 pracoval na Očním oddělení v Teplicích, mezi lety 2006-2011 na Očním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se specializoval na chirurgickou a konzervativní léčbu onemocnění sítnic. Specializační atestaci v oboru Oftalmologie složil v roce 2009, v témže roce složil i Evropskou atestaci z Oftalmologie při Evropské katedře Oftalmologie a získal titul FEBO. V průběhu své praxe absolvoval řadu odborných stáží na českých i zahraničních klinikách, je členem několika českých i zahraničních odborných společností, pravidelně se věnuje přednáškové činnosti a je autorem několika článků v odborných časopisech.

 
 


Vrchní sestra: Gabriela Dranczáková, DiS.

Gabriela Drancáaková nastoupila po ukončení Rodinné školy v Citicích maturitní zkouškou v červnu 1995 na oční oddělení Nemocnice Sokolov. Zde pracovala jako dokumentační pracovnice. V září 2007 nastoupila k 3 a ½ letému studiu na Střední zdravotnické a Vyšší odborné zdravotnické škole v Karlových Varech obor Diplomovaná všeobecná sestra. Studium zakončila Absolutoriem v lednu 2011. Téma mé absolventské práce: Případová studie klienta s glaukomovým onemocněním. Po ukončení studia stále pracovala na očním oddělení jako směnná sestra. Od 1. 1. 2013 pracuje na očním oddělení jako vrchní sestra.
 

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2017 NEMOS NET