Oční oddělení

Hrabarová Michaela

22.11.2019 - Děkuji velmi doktorce Koliášové za vřelý a citlivý přístup k pacientovi. Seznámila mě s postupem zákroku se všemi podrobnostmi, vše vysvětlila, v podstatě mě utěšila, byť se jednalo vcelku o banální zákrok (z předešlých zkušeností jsem ovšem pociťovala ze zákroku hrůzu).Též děkuji doktoru Mendrekovi za informace, chápavý přístup a doporučení k paní doktorce Koliášové. 

Turčinek A.

24.06.2019 - Dobrý den, touto cestou bych chtěl poděkovat primáři MUDr. Farkašovi a jeho týmu za provedení operace ( katarakta) a současně bych chtěl poděkovat sestřičkám na lůžkovém oddělení a zvláště pak paní doktorce Bradové za trpělivost, pochopení a vstřícnost s jakou se mi věnovaly. Ant. Turčinek 

Turoňová Božena

03.06.2019 - Vážený pane řediteli, vážení vedoucí pracovníci sokolovské nemocnice,
chtěla bych Vás pozdravit a poděkovat za neobyčejně laskavé přijetí a odborné ošetření na Vašem očním oddělení. Zákrok mi provedl MUDr. Michal Hyndrák a já jsem opravdu ráda, že se mě ujal tento lékař. Vyslovuji mu tímto pochvalu a uznání a přeji Vaší nemocnici úspěchy při léčbě všech pacientů!
 
B.Turoňová

Cimerman Štěpán, JUD

28.04.2018 - Zpráva pro primaře očního oddělení p. MUDr.Andreje Farkaše: Vážený pane primaři, v sobotu 21.4.2018 večer jsem navštívil Vaše oční oddělení , neboť jsem měl problém s okem. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní doktorce Sabině Kováčové a sestřičce Cimermanové (shoda příjmení je opravdu nahodilá) za vstřícný a profesionální přístup při vyšetření oka. Byl jsem příjemně překvapen hezkým prostředím a ochotou personálu.Touto cestou bych jim chtěl poděkovat. S pozdravem JUDr.Štěpán Cimerman

Bešťáková Helena

29.11.2017 - Chtěla bych touto cestou poděkovat primaři očního odd.A.Farkašovi který u mně provedl filtrující operaci obou očí a též děkuji kolektivu lékařů kteří se o mně starali po operaci mudr. Jeníková,Kováčová,Mendrek.Také velký dík patří sestřičkám za obětavou péči o pacienty.Také chci poděkovat Mudr.K. Barkányiové z glaukomové amb.a sestřičce Safarové za pěkný přístup k pacientům. Také dík patří sestrám v recepci které vždy poradí a mají pro nás pacienty porozumění a úsměv. Díky. Bešt´áková 

0 1 2 3 4 5 6 
Ostatní názory

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET