Proč se léčit u nás

Komplexnost

Nemocnice Sokolov disponuje širokou škálou oborů, které umožní klientům poskytnutí základní péči až po vysoce specializované. Komplexnost nemocnice umožní klientům řešení zdravotních potíží po celou dobu léčení v jednom zařízení.

Prostředí

Cílem nemocnice je revitalizace prostředí celé nemocnice. Po rozlehlém areálu nemocnice byly vybudovány klidové zóny, park za centrálním registrem a k dispozici je také posezení v kavárně.

Vybavení

Většina pokojů je vybavena vlastním sociálním zařízením, elektricky polohovatelnými lůžky, TV a wi - fi připojením. Na vybraných odděleních je k dispozici nadstandardní pokoj s lůžkem i pro Vašeho blízkého. Informace o možnostech, rezervaci, vybavení a platbách za pobyt na tomto pokoji zde. Vám podá příslušné oddělení. Na již zrekonstruovaných odděleních je zajištěn bezbariérový přístup včetně bezbariérového sociálního zařízení. V přízemí pavilonu C je k dispozici veřejné bezbariérové „WC“. Rekonstrukce jednotlivých oddělení probíhají průběžně s cílem disponovat na každém oddělení stejného standardu.

Přístrojové vybavení nemocnice je na nejmodernější úrovni.

Kvalita a bezpečnost

Nemocnice Sokolov aktivně naplňuje vizi „Kvalitní, bezpečná, moderní, klienty a zaměstnanci vyhledávaná nemocnice“ prostřednictvím neustálého rozvoje kvality služeb. Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci oddělením Anesteziologie a intenzivní medicína, Gynekologie a porodnictví, Ortopedie, Vnitřní lékařství, Dětské lékařství, Oddělení soudního lékařství, Chirurgie, Oční oddělení, radiologie a zobrazovací metody.

Společnost HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování efektivity a kvality ve zdravotnictví udělila nemocnici pečeť "Nejlepší nemocnice v kraji 2012" z pohledu ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnice. Kvalitu a bezpečnost, na základě týmové práce, nemocnice stále zlepšuje. Uvedené ukazatele potvrzují, že kvalita a bezpečí je to, co u nás klienti mohou očekávat. 

Dostupnost

Nemocnice Sokolov je položena nedaleko centra města Sokolov, u hlavního vchodu do nemocnice je zastávka MHD. Do okresního města Sokolov je možné využít autobusové a vlakové spojení (www.idos.cz). Vzdálenost od města Karlovy Vary - 18 km od centra Karlových Varů, 16 km od mezinárodního letiště v Karlových Varech.

Návštěvníci a klienti Nemocnice Sokolov mohou od 1. 7. 2015 využívat nově postavený parkovací dům pro Nemocnici Sokolov, jehož součástí je nový centrální registr. Stavba byla zahájena v březnu loňského roku a po necelých 16 měsících nabízí ve dvou patrech celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ZTP a 2 místa s rozšířenou manipulační plochou jsou určena pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

Parkování v Nemocnici Sokolov
 
 

 1. Parkování v Nemocnici Sokolov se řídí Provozním řádem, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a řidiči motorových vozidel a motocyklů.
 2. Prostor parkoviště je určen pouze pro zákazníky vjíždějící s vozidly bez přívěsu o maximální hmotnosti do 3,5 tuny nebo s motocykly.
 3. Rychlost jízdy na parkovišti je max. 10 km/hodinu.
 4. Provozovatel zabezpečuje 24 hodinový nepřetržitý provoz parkoviště.
 5. Parkovací doba bez poplatku: 5 hodin
 6. Každá započatá hodina, nad rámec parkovací doby bez poplatku, zpoplatněna 20,-- Kč.
 7. Čas pro odjezd po zaplacení je 10 minut.
 8. Cena za stání vozidla na parkovací ploše se provádí v Kč mincemi nebo bankovkami v nominální výši uvedenými na automatické pokladně.
 9. Při ztrátě parkovacího lístku musí zákazník v recepci Centrálního registru uhradit za ztracený lístek pokutu ve výši 1.000,--Kč a parkovné dle doby parkování.
 10. Kontaktní spojení na pracoviště Centrálního registru je možné navázat:
 • telefonní linkou: 352520122 nebo 352520123
 1. Standardní odbavovací režim parkoviště:
 1. při vjezdu na parkoviště si zákazník vyzvedne parkovací lístek u vjezdového stojanu,
 2. zákazník je povinen uchovat parkovací lístek v neporušeném stavu až do doby odjezdu z parkoviště,
 3. pokud zákazník odjede z parkoviště do 5 hodin od doby vjezdu na parkoviště, nepodléhá jeho stání na parkovišti zpoplatnění a při příjezdu k výjezdovému stojanu a vložení parkovacího lístku je mu umožněno odjet bez úhrady parkovného,
 4. před odjezdem z parkoviště po 5 hodinovém parkování musí zákazník vložit parkovací lístek stanoveným způsobem do automatické pokladny a uhradit určenou cenu za parkování,
 5. po řádné úhradě ceny za parkování vydá automatická pokladna zákazníkovi zpět parkovací lístek s vyznačením doby provedení úhrady,
 6. zákazník najede s vozidlem k výjezdovému stojanu, vloží do čtečky výjezdového stojanu parkovací lístek a v případě, že jsou splněny platební a časové povinnosti zákazníka pro vyjetí z parkoviště, automatické zvednutí závory výjezdového stojanu umožní zákazníkovi výjezd z parkoviště.
 7. v případě, že tak neučiní a automatická výjezdová závora mu neumožní odjezd z parkoviště, je povinen se odebrat k automatické pokladně a zde uhradit příslušný poplatek za parkovné
 8. V případě zájmu o daňový doklad si zákazník v průběhu platby zmáčkne tlačítko „Doklad o zaplacení“ a je mu vytištěn daňový doklad o úhradě parkovného.

 
Provozovatelem parkoviště je společnost Nemos Service s.r.o.  

Ocenění

 

Akreditace

Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci následujícím oddělením naší nemocnice: 

Název oddělení Typ pracoviště Počet
školících míst
Rozhodnutí
ze dne
Délka trvání
Anesteziologie a intenzivní medicíny I. typ 4 1.6.2011 8 let
Neurologie I. typ 3 31.10.2011 8 let
Gynekologie a porodnictví I. typ 1 30.11.2011 8 let
Ortopedie I. typ 1 30.12.2011 9 let
Vnitřní lékařství I. typ 1 31.1.2012 8 let
Dětské lékařství I. typ 2 29.2.2012 8 let
Oddělení soudního lékařství I. typ 2 29.2.2012 8 let
Chirurgie   1 31.5.2012 9 let
Oční oddělení   2 19.9.2012 8 let
Radiologie a zobrazovací metody I. typ 2 26.3.2013 8 let

Dne 31. 12. 2014 udělilo MZČR Osvědčení o splnění podmínek pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v ČR našemu RDG oddělení - mammosscreeningu a prodloužilo jeho zařazení do Programu MZ ČR screening nádoru prsu do 31. 12. 2017.


Sokolovská nemocnice loni investovala částku 50 milionů korun, má projekt Centrálních operačních sálů za 150 milionů korun

08.12.2017 - Sokolovská nemocnice letos investovala částku přesahující 50 milionů korun. Je to méně než v předchozích letech. Nejnáročnější byly projekty stavební úpravy lůžkového...

​Nemocnici musí pacienti důvěřovat

27.11.2017 - Nemocnice v Sokolově má od 1. srpna nového ředitele, stal se jím Ing. Jaroslav Kratochvíl (na snímku). Vystřídal MUDr. Jiřího Štefana, který byl dočasným ředitelem od května...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2017 NEMOS NET