Proč se léčit u nás

Komplexnost

Nemocnice Sokolov disponuje širokou škálou oborů, které umožní klientům poskytnutí základní péči až po vysoce specializované. Komplexnost nemocnice umožní klientům řešení zdravotních potíží po celou dobu léčení v jednom zařízení.

Prostředí

Cílem nemocnice je revitalizace prostředí celé nemocnice. Po rozlehlém areálu nemocnice byly vybudovány klidové zóny, park za centrálním registrem a k dispozici je také posezení v kavárně.

Vybavení

Většina pokojů je vybavena vlastním sociálním zařízením, elektricky polohovatelnými lůžky, TV a wi - fi připojením. Na vybraných odděleních je k dispozici nadstandardní pokoj s lůžkem i pro Vašeho blízkého. Informace o možnostech, rezervaci, vybavení a platbách za pobyt na tomto pokoji zde. Vám podá příslušné oddělení. Na již zrekonstruovaných odděleních je zajištěn bezbariérový přístup včetně bezbariérového sociálního zařízení. V přízemí pavilonu C je k dispozici veřejné bezbariérové „WC“. Rekonstrukce jednotlivých oddělení probíhají průběžně s cílem disponovat na každém oddělení stejného standardu.

Přístrojové vybavení nemocnice je na nejmodernější úrovni.

Kvalita a bezpečnost

Nemocnice Sokolov aktivně naplňuje vizi „Kvalitní, bezpečná, moderní, klienty a zaměstnanci vyhledávaná nemocnice“ prostřednictvím neustálého rozvoje kvality služeb. Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci oddělením Anesteziologie a intenzivní medicína, Gynekologie a porodnictví, Ortopedie, Vnitřní lékařství, Dětské lékařství, Oddělení soudního lékařství, Chirurgie, Oční oddělení, radiologie a zobrazovací metody.

Společnost HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování efektivity a kvality ve zdravotnictví udělila nemocnici pečeť "Nejlepší nemocnice v kraji 2012" z pohledu ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnice. Kvalitu a bezpečnost, na základě týmové práce, nemocnice stále zlepšuje. Uvedené ukazatele potvrzují, že kvalita a bezpečí je to, co u nás klienti mohou očekávat. 

Dostupnost

Nemocnice Sokolov je položena nedaleko centra města Sokolov, u hlavního vchodu do nemocnice je zastávka MHD. Do okresního města Sokolov je možné využít autobusové a vlakové spojení (www.idos.cz). Vzdálenost od města Karlovy Vary - 18 km od centra Karlových Varů, 16 km od mezinárodního letiště v Karlových Varech.

Návštěvníci a klienti Nemocnice Sokolov mohou od 1. 7. 2015 využívat nově postavený parkovací dům pro Nemocnici Sokolov, jehož součástí je nový centrální registr. Stavba byla zahájena v březnu loňského roku a po necelých 16 měsících nabízí ve dvou patrech celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ZTP a 2 místa s rozšířenou manipulační plochou jsou určena pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

Parkování v Nemocnici Sokolov
 
 

 1. Parkování v Nemocnici Sokolov se řídí Provozním řádem, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a řidiči motorových vozidel a motocyklů.
 2. Prostor parkoviště je určen pouze pro zákazníky vjíždějící s vozidly bez přívěsu o maximální hmotnosti do 3,5 tuny nebo s motocykly.
 3. Rychlost jízdy na parkovišti je max. 10 km/hodinu.
 4. Provozovatel zabezpečuje 24 hodinový nepřetržitý provoz parkoviště.
 5. Parkovací doba bez poplatku: 1 hodina
 6. Každá započatá hodina, nad rámec parkovací doby bez poplatku, zpoplatněna 20,-- Kč.
 7. Čas pro odjezd po zaplacení je 10 minut.
 8. Cena za stání vozidla na parkovací ploše se provádí v Kč mincemi nebo bankovkami v nominální výši uvedenými na automatické pokladně.
 9. Při ztrátě parkovacího lístku musí zákazník v recepci Centrálního registru uhradit za ztracený lístek pokutu ve výši 1.000,--Kč a parkovné dle doby parkování.
 10. Kontaktní spojení na pracoviště Centrálního registru je možné navázat:
 • telefonní linkou: 352520122 nebo 352520123
 1. Standardní odbavovací režim parkoviště:
 1. při vjezdu na parkoviště si zákazník vyzvedne parkovací lístek u vjezdového stojanu,
 2. zákazník je povinen uchovat parkovací lístek v neporušeném stavu až do doby odjezdu z parkoviště,
 3. pokud zákazník odjede z parkoviště do 1 hodiny od doby vjezdu na parkoviště, nepodléhá jeho stání na parkovišti zpoplatnění a při příjezdu k výjezdovému stojanu a vložení parkovacího lístku je mu umožněno odjet bez úhrady parkovného,
 4. před odjezdem z parkoviště po 1 hodině musí zákazník vložit parkovací lístek stanoveným způsobem do automatické pokladny a uhradit určenou cenu za parkování,
 5. po řádné úhradě ceny za parkování vydá automatická pokladna zákazníkovi zpět parkovací lístek s vyznačením doby provedení úhrady,
 6. zákazník najede s vozidlem k výjezdovému stojanu, vloží do čtečky výjezdového stojanu parkovací lístek a v případě, že jsou splněny platební a časové povinnosti zákazníka pro vyjetí z parkoviště, automatické zvednutí závory výjezdového stojanu umožní zákazníkovi výjezd z parkoviště.
 7. v případě, že tak neučiní a automatická výjezdová závora mu neumožní odjezd z parkoviště, je povinen se odebrat k automatické pokladně a zde uhradit příslušný poplatek za parkovné
 8. V případě zájmu o daňový doklad si zákazník v průběhu platby zmáčkne tlačítko „Doklad o zaplacení“ a je mu vytištěn daňový doklad o úhradě parkovného.

 
Provozovatelem parkoviště je společnost Nemos Service s.r.o.  

Ocenění

 

Akreditace

Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci následujícím oddělením naší nemocnice: 

Název oddělení Typ pracoviště Počet
školících míst
Rozhodnutí
ze dne
Délka trvání
Anesteziologie a intenzivní medicíny I. typ 4 1.6.2011 8 let
Neurologie I. typ 3 31.10.2011 8 let
Gynekologie a porodnictví I. typ 1 30.11.2011 8 let
Ortopedie I. typ 1 30.12.2011 9 let
Vnitřní lékařství I. typ 1 31.1.2012 8 let
Dětské lékařství I. typ 2 29.2.2012 8 let
Oddělení soudního lékařství I. typ 2 29.2.2012 8 let
Chirurgie   1 31.5.2012 9 let
Oční oddělení   2 19.9.2012 8 let
Radiologie a zobrazovací metody I. typ 2 26.3.2013 8 let
Rehabilitační a fyzikální medicína   3 23.6.2017 8 let

Dne 31. 12. 2014 udělilo MZČR Osvědčení o splnění podmínek pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v ČR našemu RDG oddělení - mammosscreeningu a prodloužilo jeho zařazení do Programu MZ ČR screening nádoru prsu do 31. 12. 2017.


Nová magnetická rezonance v Nemocnici Sokolov slibuje zkrácení čekací doby na vyšetření

21.01.2021 - Přesněji - nejen zkrácení čekací doby, ale i přesnější výsledky slibuje nový přístroj Magnetom AVANTO Fit, který Nemocnice Sokolov pořídila ke konci roku za necelých 16 milionů...

Spánková laboratoř v Nemocnici Sokolov

21.01.2021 - Kdo říká, že mu stačí spát čtyři hodiny denně, je v nebezpečí, říká...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET