Neurologické oddělení

Zdravotnické služby a výkony

Oddělení se stará o pacienty s neurologickým onemocněním. Krom péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami, na níž se specializuje především, pokrývá svým spektrem činnosti celou neurologickou problematiku, tedy léčbu onemocnění, jakými jsou například epilepsie, roztroušená sklerosa, Parkinsonova nemoc, migréna, myasthenia gravis, degenerativní onemocnění páteře, nádory nervové soustavy, demence atd.

Krom výše uvedeného nabízí neurologické oddělení lékařům i jejich pacientům tyto služby a vyšetření

  • EEG – elektroencefalografie
  • EMG – elektromyografie
  • ultrazvukové vyšetření cév krku a mozku
  • EVP – BAEP, VEP, SEP, MEP
  • ambulantní podávání infuzí
  • ambulantní provedení lumbální punkce atraumatickou jehlou
Telefonní číslo pro objednávání pacientů do laboratoří SONO a EMG: 604 280 502.

JIP – Iktové centrum

Stanice intenzivní péče specializovaná především na terapii a diagnostiku pacienta v akutní fázi cévní mozkové příhody, přijímá a pečuje ale i o pacienty vyžadující intenzivní péči z jiné prvotně neurologické přičiny.  Aktuálně poskytujeme komplexní péči na osmi plně monitorovaných lůžkách, dvě z nich disponují možností umělé plicní ventilace.

Oddělení je od roku 2004 registrováno v mezinárodním trombolytickém registru SITS, jako jedno z prvních začalo poskytovat pacientům trombolytickou léčbu. Užívané léčebné a diagnostické postupy korelují s mezinárodními standardy, přístrojové a personální vybavení zcela naplňuje potřebu definovanou odbornými společnostmi.

Současné moderní iktové centrum včetně lůžkové rehabilitace pojme spádovou oblast celého Karlovarského kraje pro zhruba 320 tisíc pacientů. Jednotka intenzivní péče Iktového centra je vybavena těmi nejmodernějšími zdravotnickými přístroji, které se společnosti NEMOS Sokolov podařilo získat z Integrovaného operačního programu MZ ČR.

Od 1. ledna 2011 je oddělení certifikováno MZČR coby součást páteřní sítě Iktových center České republiky. Spádová oblast pracoviště zahrnuje celý Karlovarský kraj.


Odborné poradny/ambulance

Cerebrovaskulární poradna - pavilon C, II. patro, pondělí 13:00 - 15:00hod.

Pohotovostní služba, poskytované služby

nepřetržitě, 24/7


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET