Interní oddělení

Zdravotnické služby a výkony

Oddělení provádí diagnostiku a léčbu:

  • kardiovaskulárních chorob včetně urgentních stavů
  • gastroenterologických chorob včetně endoskopie horní a dolní etáže GIT
  • chorob dýchacího ústrojí vyžadujících intenzivní péči včetně neinvazivní ventilační podpory anebo spojených se závažnou komorbiditou, především oběhovou
  • maligních procesů včetně paliativní péče
  • krevních chorob
  • intoxikací
  • nefrologických onemocnění, zvláště spojených s akutním selháváním ledvin či s vleklými a pokročilými stavy, směřujícími k dialyzační náhradě funkce ledvin

Odborné poradny a ambulance

Kardiologická ambulance

Kardiologická vyšetření v naší nemocnici jsou zaměřena na přesnou diagnostiku a léčení nemocí srdečního a cévního aparátu. Provádíme zátěžové elektrokardiologické testy, srdeční holterisaci a echokardiografické vyšetření.
 

  Ordinační doba Umístění
úterý 7:00 - 15:00 hod pavilon C, suterén

Nefrologická ambulance

Soustřeďují se zde pacienti s poruchami ledvin. Ve spolupráci s nefrology z Hemodialyzačního střediska FMC Sokolov zajišťujeme akutní dialýzy pro pacienty našeho interního oddělení, kde poskytujeme i péči o pacienty mimospádové Chebska, Ašska a Mariánských Lázní. Úzká je spolupráce a péče o pacienty s peritoneální dialýzou.
 

  ordinační doba Umístění
pondělí 8:00 - 15:00 hod pavilon C, suterén

Hematologická ambulance

Zajišťuje diagnostiku a léčbu onemocnění krvetvorby a poruch srážení krve.K vyloučení nemocí krvetvorby provádíme odběry vzorků kostní dřeně s následným cytologickým a histologickým vyšetřením. Ambulantně se podávají transfuzní přípravky, i.m., sc., iv. injekce a provádějí venepunkce podle ordinace lékaře. Provádíme parenterální podání preparátů železa.

Vyšetřujeme pacienty na doporučení praktických lékařů nebo specialistů jiných odborností. V ambulantních dnech zajišťujeme odběry krve pacientů na žádanky praktických lékařů. Vzorky krve se vyšetřují v laboratoři naší nemocnice, v případě potřeby je zajištěna doprava do speciálních laboratoří v nemocnici Karlových Varech nebo do FN Plzeň a Praha.

Lékař zajišťuje konziliární činnost pro klinická oddělení a spádovou oblast. Základní onkologická hematologie s úzkou vazbou na hematoonkologické oddělení FN v Plzni A VFN Praha Karlovo náměstí. Antikoagulační poradna-provádíme speciální péči a sledování komplikovaných pacientů s vazbou na trombotické centrum FN Plzeň.

Poradna pro trombosu a trombofilní stavy je součástí pravidelné ambulantní praxe.
 

  Ordinační doba Umístění
pátek 9:00 - 15:00 hod pavilon C, suterén

Gastroenterologická - endoskopická ambulance

Zajišťují konzultační a konziliární činnost v oblasti chorob trávicí soustavy a chorob jater. Z endoskopických vyšetření prováděny videoskopie a videokoloskopie včetně některých diagnostických a léčebných zákroků ( biopsie, polypektomie, stavění krvácení ). Dále jsou zde zajišťovány kontroly zejména dispenzarizovaných pacientů.

ENDOSKOPICKÉ PRACOVIŠTĚ INTERNÍHO ODDĚLENÍ ( MUDr.Jan Kirchner ) je v pavilonu A, -1.patro.
 
  Ordinační hodiny Umístění
úterý 7:00 - 15:00 hod pavilon A, -1. patro, MUDr. Kirchner
středa 7:00 - 13:00 hod pavilon A, -1. patro, MUDr. Matějovič
čtvrtek 7:00 - 15:00 hod pavilon A, -1. patro, MUDr. Kirchner


 

 


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET