Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení

Zdravotnické služby a výkony

Oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou i rehabilitační péči pro děti od narození do ukončených 18ti let věku. Staráme se jak o akutně nemocné děti (nejčastěji jsou to akutní infekce dýchacích cest, gastrointestinální potíže s průjmem či zvracením, onemocnění ledvin, bolestivé stavy, onemocnění nervové soustavy, infekční nemoci, akutní chirurgické a traumatické příhody..), tak i chronicky nemocné děti (nejčastěji zhoršení jejich chronické nemoci jako astma, cukrovka, atopický ekzém..) Díky dobře personálně i přístrojově vybavené JIP poskytujeme péči i dětem se závažnými akutními stavy (otravy, křečové stavy, dušnost..). Ve spolupráci s odbornými konziliáři i pro další nemoci a stavy. Ve spolupráci s PLDD hospitalizujeme děti k vyšetření či pozorování, pokud toto nelze zajistit ambulantně (nejčastěji pomočování po 5. roce života, zácpa, bolesti hlavy..) Velkou část našich pacientů tvoří i děti k plánovaným či akutním operacím.

Pacienty vyžadující vysoce specializovanou léčebnou či diagnostickou péči transportujeme na vyšší pracoviště - FN Plzeň, pražské fakultní nemocnice. Nedonošené novorozence či patologické novorozence předáváme Neonatologickému oddělení Nemocnice Karlovy Vary, které zajišťuje i jejich transport.

Na oddělení bylo v roce 2013 hospitalizováno 1656 dětí a 855 doprovodů k nim, narozeno bylo 481 miminek.

Oddělení se skládá ze čtyř stanic a ambulance, pracujících v nepřetržitém provozu:

  • kojenecké oddělení má 10 lůžek, 6 pokojů pro děti s doprovodem a dva nadstandardní pokoje

  • jednotka intenzivní péče má 4 lůžka

  • oddělení větších dětí má 12 lůžek, 5 pokojů pro děti s doprovodem

  • novorozenecké oddělení má 8 lůžek, systém rooming-in

Kojenecké oddělení

Nachází se v prvním patře v pavilonu E.  Na tomto oddělení jsou hospitalizovány nejmenší děti do dvou eventuelně do tří let (k dispozici je 6 pokojů pro doprovod dětí - "mateřáky", děti bez rodičů leží na 3-4 lůžkových pokojích). Další dva pokoje jsou vyčleněny k pooperační péči pro děti po chirurgických a ortopedických výkonech. Jsme jedna z mála nemocnic, která tuto službu pro doprovázející rodiče poskytuje standardně v tak vysoké kvalitě.

Jednotka intenzivní péče

Je umístěna též v prvním patře pavilónu E a má 4 lůžka. Poskytuje akutní péči dětem, které potřebují individuální péči a pozorné sledování životních funkcí, např. akutní komplikace diabetu, křeče, poruchy vědomí, intoxikace, stavy dušnosti, dehydratace, stavy oběhové nestability, septické stavy, neuroinfekce, poúrazové stavy, pooperační stavy.

Oddělení větších dětí

Nachází se v druhém patře v pavilonu E. Jsou zde hospitalizovány děti od 2 – 18ti let. Pokoje pro děti bez doprovodu jsou třílůžkové. Nejvíce využívané jsou opět pokoje pro matky s dětmi. Některé jsou určené i pro 2 děti s doprovodem (většinou pro krátké operační pobyty nebo dle vytížení oddělení). Pokoje jsou také vybaveny televizorem i WC.

Novorozenecké oddělení

Nachází se ve druhém patře v pavilonu E. Je součástí oddělení šestinedělí. Novorozenecké oddělení zajišťuje standardní péči o fyziologické novorozence, systém ošetření rooming in - dítě s matkou je samozřejmostí. Jsme otevření moderním trendům ošetření novorozence nejlépe po předběžné domluvě, například formou porodního plánu.

V rámci pobytu provádíme vyhledávací vyšetření zraku i sluchu, vyšetření na metabolické vady, v případě potřeby i vyšetření ultrazvukem.

Naše novorozenecké oddělení spolupracuje se společností HIPP. Každá maminka po porodu dostává dárkový balíček s kosmetikou pro miminka. Zároveň je maminkám nabízen kojící čaj HIPP s obsahem anýzu, fenyklu a kmínu na podporu tvorby mléka a pokrytí zvýšené potřeby tekutin v období kojení.

Operace

Velkou část našich pacientů tvoří „operanti“ – děti před a po operaci, protože dodržujeme Chartu práv hospitalizovaných dětí, dle které by měly být hospitalizované pouze na dětských odděleních.
 

Spektrum operací prováděných lékaři chirurgických oborů Nemocnice Sokolov:

Chirurgie – appendektomie (odstranění přívěsku červovitého) klasicky či laparoskopicky, cholecystektomie (odstranění žlučníku) klasicky či laparoskopicky, operace tříselných a pupečních kýl, operace fimosy (zúžení předkožky), obřízka, repozice zlomenin včetně zavedení spojovacího materiálu, akutní chirurgické příhody.

ORL – adenotomie (odstranění zvětšené nosní mandle), tonsilotomie (seříznutí krčních mandlí), diatermokoagulace nosní sliznice (redukce nosní sliznice), zavedení či odstranění gromet (spikul – ventilačních trubiček – do uší), operace uzdičky, repozice zlomeniny nosu, akutní ORL výkony.

Ortopedie – diagnostické a terapeutické artroskopie, operace vybraných  vrozených ortopedických vad

Oční operace – strabismus (šilhání), ječné zrno, poranění očí.

Akutní stavy dle potřeby, excize ( odstranění) útvarů, mollusec.

Plánované operace

Poté, co Vám chirurg (ortoped, ORL či oční lékař) sdělí termín operace, zavolejte na dětské oddělení na tel. č. 352 520 449, kde si se sestřičkou domluvíte  den a hodinu příjmu na oddělení. Také Vám sestřička sdělí, co máte mít s sebou. Budete s sebou potřebovat doporučení k operaci, předoperační vyšetření, Souhlas s operací (podepsaný oběma rodiči), vyplněný Anesteziologický dotazník, kartičku pojištěnce, Očkovací a zdravotní průkaz dítěte. Pokud bude s dítětem hospitalizován doprovod, pak jeho OP a kartičku pojištěnce. Samozřejmě i trvale užívané léky dítěte i jeho doprovodu.

Nemůže-te li se dostavit k plánované hospitalizaci, informujte nás prosím co nejdříve na tel. č. 352 520 449.

Informace k operacím obecně:

Předoperační vyšetření
By nemělo být více jak týden staré, obsahuje klinické vyšetření dítěte registrujícím pediatrem, anamnestické údaje, zhodnocení rizik a vhodnosti daného operačního výkonu, laboratorní vyšetření dle povahy výkonu. U chronicky nemocných dětí nutno mít i vyjádření odborného lékaře (kardiolog, neurolog, alergolog..)
Anestezie
Před operativním výkonem je nutno domluvit s anesteziologem typ anestezie. Pokud je rodič hospitalizován s dítětem, anesteziolog pohovoří s  rodičem  přímo  na našem oddělení odpoledne před operací. Pokud je dítě hospitalizováno samo, musí rodič sám dojít na oddělení ARO a vyžádat si lékaře k informaci o anestezii zde. V obou případech musí rodič vyplnit Dotazník pro anestezii  a Informovaný souhlas s anestezií, který rodič podepíše po pohovoru s anesteziologem.

Informace o operačním výkonu, jeho povaze, rizicích, možných komplikacích a průběhu rekonvalescence
By měl podat před operací  odesílající lékař chirurgického oboru, který s rodiči také sepíše Souhlas s operačním výkonem.
 
Práva dětí
·         Děti mají být do nemocnice přijímány tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.
·         Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.
·         Děti nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.
·         Děti nebo jejich rodiče mají právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emociálního rozrušení.
·         S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.
·         Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.
·         O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.
·         Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům, a aby zároveň vyhovovalo uznalým bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.
·         Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.  
           Naše malé pacienty navštěvují na oddělení pravidelně zdravotní klauni. 

 

Odborné poradny a ambulance

Příjmová a odborná ambulance

Nachází se v prvním patře v pavilónu E. Na této ambulanci přijímáme děti k pobytu na lůžku a ošetřujeme akutně i chronicky nemocné v ambulantním režimu.

Součástí odborné ambulance je konziliární péče pro všechna oddělení. Zajištěn nepřetržitý provoz. Pod ambulantní péči spadají odborné poradny

Dětská endokrinologie a diabetologie

Zajišťuje péči o dětské pacienty s onemocněním endokrinních žláz (poruchy štítné žlázy, poruchy růstu, pohlavního vývoje, obezita, diabetes mellitus). V případě potřeb je zajištěna návaznost na další odborné služby v rámci nemocnice (oční ambulance, laboratoř, zobrazovací metody, možnosti  dovyšetření na lůžkovém oddělení  ev. na vyšší specializovaná pracoviště). Ordinace se nachází v pavilonu E, 3. patro, za ORL ambulancí. Kontakt: 352 520 211 - během provozu ordinace, 352 520 449 - mimo ordinační hodiny, ambulance dětského oddělení - MUDr. Malý

Nefrologická poradna 

Nachází se v pavilonu C, v přízemí.

­­­­­­­­­­­­­ Dětská pohotovost – telefon 352 520 430

Ve všední den v době od 16.00 do 21:00, v sobotu, v neděli a ve svátek od 9:00 do 19:00 je poskytována lékařská péče na dětské pohotovosti v přízemí pavilonu C. Nutnost registrace na centrálním příjmu. Platí se regulační poplatek 90 korun v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet.

Po skončení ordinačních hodin na dětské pohotovosti je veškerá lékařská péče zajištěna na příjmové ambulanci dětského oddělení v 1. patře pavilónu E.

Pohotovost lékáren:
Ve všední den a sobotu dopoledne jen běžná prodejní doba všech lékáren, nejdéle lékárny v TESCU, INTERSPARU, GLOBUSU. Nepřetržitě lékárna Čtyřlístek v Chodově.
 

Pod ambulantní péči spadají odborné poradny

Ambulance Den Dopoledne Odpoledne
Respirační - příjmová ambulance, pavilon E 1.P. Středa   13:00 - 15:30
Nefrologická - dětská pohotovost, pavilon C přízemí Středa 10:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Endokrinologie, diabetologie - pavilon E 3.P. Úterý 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 

 


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET