Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení

Informace k pobytu, návštěvy, informace o zdravotním stavu

Na celém dětském oddělení je zdarma k dispozici WiFi připojení
Pro hospitalizovaný doprovod dětí je možno vystavit na dobu hospitalizace pracovní neschopnost. Pokud je již vystaven OČR, je nutno jej po dobu hospitalizace zrušit. Viz. § 25 zák. č. 54/1956 Sb., v platném znění)
 

Informace o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu dítěte jsou ošetřujícím lékařem podávány ústně nebo telefonicky denně po 11.00 hodině pouze zákonným zástupcům dítěte.

Co lze přinést dětským pacientům

Z potravin můžete dětem přinést přiměřené množství ovoce a zeleniny, nesycené nápoje. S ohledem na prováděná vyšetření se o ostatních potravinách vždy poraďte se sestrou nebo ošetřujícím lékařem.

Co s sebou k pobytu?

Všeobecně: Léky, které dítě trvale užívá, hygienické potřeby, papírové kapesníčky, pyžamko (lépe i více kusů na převlečení), župan, ručník, přezůvky (aby si dítě umělo samo nazout, vhodné i na přechody mezi pavilony), ponožky,  oblíbené hračky, hry, knížky. Cenné věci dávejte prosím dětem velmi uvážlivě, neručíme za jejich ztrátu nebo poškození.

Pro kojence a batolátka: jednorázové pleny, oblíbenou hračku.

Pro doprovod: Léky, které trvale užíváte, hygienické potřeby, domácí oblečení, ručník, přezůvky.

 
Vybavení pokojů pro děti s doprovodem:

 
TV, DVD, Wi-Fi připojení zdarma, úložné prostory, WC. Koupelna společná. Možnost použití společné varné konvice a mikrovlnné trouby.
 

Režim na oddělení

 
7.30- 8.00 snídaně
8.00 - 9.30 vizita
9.00 dopolední svačina
10.00 velká vizita:  Po a Čt na odd.  kojenců
                                Út a Pá na odd. větších dětí
11.15 -12.00 oběd
12 -14.30 polední klid
14.30 odpolední svačina
17.00 večeře
21.00 - 7.00 noční klid
Odpolední nebo večerní vizita probíhá dle možnosti a vytíženosti lékaře.
Naordinovaná vyšetření se provádí u dětí během celého dne.
Návštěvy – dle návštěvního řádu dětského oddělení. 

 


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE SOKOLOV


Milá maminko, milý tatínku, návštěvníci,

 hospitalizace Vašeho dítěte v nemocnici je většinou nevítanou komplikací. Naší snahou je, abychom Vám tuto nezvyklou situaci pomohli překonat co nejlépe. Kromě kvalitní zdravotní péče Vám chceme poskytnout i vlídné prostředí a milé vstřícné chování. Komunikace je vždy vzájemná a je příjemnější, pokud obě strany udržují vzájemnou úctu, pochopení i jistá pravidla. Proto Vám nabízíme tyto pokyny a prosíme Vás o spolupráci v následujících bodech.

1) U školních dětí jsou možné návštěvy každý den od 14:30 do 17:30 hodin. Rodiče školních dětí (výslovně jen maminka, tatínek, případně soudem určený náhradní rodič, nikoli jiní příbuzní) mohou navštívit dítě kdykoliv od  7:00  do  20:30 hod. Tuto nabídku prosím využívejte především u mladších školních dětí, u delšího pobytu dítěte na oddělení, u dětí, které odloučení špatně snášejí, nebo v případě pracovních či organizačních překážek z Vaší strany (směny apod.) Mějte však prosím vždy ohled na provoz na oddělení. 

2) Návštěvy kojenců, batolat a předškolních dětí z důvodů nevyzrálé psychiky dítěte nedoporučujeme. Jsou možné jen po domluvě s ošetřujícím lékařem (dle psychického a zdravotního stavu dítěte). U dětí tohoto věku nabízíme pobyt rodiče s dítětem na oddělení.

3) Pro chodící pacienty je k návštěvám vyčleněna jídelna. Jen pacienti, u který je lékařem určen zpřísněný klid na lůžku, mohou být navštěvováni na pokoji. Dítě přijaté do nemocnice nesmí opustit oddělení bez povolení ošetřujícího lékaře a bez záznamu do zdravotnické dokumentace.

4) Pro zvýšení bezpečnosti Vašich dětí je oddělení uzavřené – vchodové dveře musí sestra pokaždé ze sesterny otevřít. Pokud omezíte průchod dveřmi, usnadníte sestrám jejich práci a pohyb po oddělení (po dobu návštěvy se zdržte odbíhání na kouření apod.).

5) Délku návštěvy a především počet návštěvníků přizpůsobte prosím zdravotnímu stavu a únavě Vašeho dítěte. Na prvním místě jsou samozřejmě rodiče. Ostatní členové rodiny a kamarádi ať přijdou, až se Vašemu dítěti uleví. Pokud je dítě léčeno na JIP, pokud je infekční či je bezprostředně po operaci je vhodná návštěva pouze rodiči.

6) Respektujte prosím soukromí a klid ostatních pacientů a dodržujete případná upozornění a omezení ze strany zdravotnického personálu. Když lékař či zdravotní sestra provádějí na pokoji nějaké vyšetření či ošetření, pokoj prosím opusťte.


7) Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné do nemocnice vodit děti kojeneckého, batolecího a předškolního věku. Návštěva nemocnice nemusí být pro malé dítě vždy příjemný zážitek.  Na našem oddělení je zvýšené riziko nepříjemných infekčních průjmů i riziko jiných infekcí -  zejména dýchacích cest.

8) Nenavštěvujte nemocného pokud jste sami nemocní.

9) Čas návštěvy u dětského pacienta zpestřujte hrou, čtením, vyprávěním. Můžete též dítě psychicky připravit na plánované zákroky. Zajistěte dítěti možnost zábavy, případně učení  i na chvíle, kdy s ním na oddělení nebudete. Dodržujte čas další domluvené návštěvy – Vaše dítě se na Vás těší. Dětem nenoste drahé, hlučné a nebezpečné hračky.

10) Přinesete-li dítěti potraviny, vždy se poraďte o jejich množství a vhodnosti se zdravotnickým personálem. Buďte rozumní a pamatujte na přiměřenost.

11) Donášení alkoholických nápojů, cigaret a omamných látek je pochopitelně zakázáno. V celém areálu nemocnice je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a psychotropních látek – podle zákona č. 379/2005 Sb.

12) Nevstupujte prosím do služebních místností a ordinací bez vyzvání. Nemanipulujte  s žádným technickým zařízením na pokojích či oddělení. Nesedejte na čistá a upravená lůžka. Šetřete prosím nemocniční zařízení a inventář, pomozte nám udržovat pěkné prostředí. Případná škoda Vám může být dána k náhradě.

13) Udržujte čistotu na oddělení,  noste vlastní čisté přezůvky nebo používejte návleky.

14) Informace lékařem se podávají jen v pracovní době, tj. do 15 hodin. Ve službě je na oddělení často lékař, který dítě trvale neošetřuje a podrobnosti případu nemusí znát. Lékař ve službě podá informace jen v případě rychlé změny zdravotního stavu.

15) Tato pravidla platí i pro případ, že je s dítětem přijata maminka či jiný dospělý člen rodiny (doprovod). Pokud doprovod opouští pokoj, zodpovídá za zabezpečení dítěte – dítě musí být pod dozorem jiné dospělé osoby nebo je klidné, případně spí a je uloženo v uzavřené postýlce. Odchod doprovodu z oddělení musí být hlášen sestře.

16) Pokud by byl tento návštěvní řád porušen zvláště hrubým způsobem, je sestra povinná takové porušení považovat za mimořádnou událost a hlásit písemně vedení nemocnice.

17) Snažme se o vzájemnou spolupráci i hladkou komunikaci. Motivujte Vaše dítě k dodržování léčebného režimu, aby se Vám brzy vrátilo domů.

Děkujeme Vám za  respektování těchto pokynů,

                                                                                  personál dětského oddělení


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET