Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení

BabyBox

Od 1.6.2008 je v Nemocnici Sokolov zřízen  Babybox. Je umístěn zezadu pavilonu E z ulice.

Babybox je vytápěná schránka, do které matky mohou anonymně odložit dítě. Ihned se spustí alarm, který informuje lékaře o uložení dítěte. Jejich zřizováním se má předejít případům, kdy matka novorozence odloží a ten pak bez pomoci zemře.

Ukládání do babyboxu je anonymní. Podle Úmluvy o právech dítěte přitom stát nesmí umožnit, aby dítě v budoucnu nemělo šanci poznat své biologické rodiče. Podle současného zákona je i při tzv. tajných porodech totožnost ženy známa, dítě se jí může dozvědět.

Babyboxy zřizované v České republice jsou široké 100 cm, vysoké 60 cm a hluboké 50 cm. Váží 150 kilogramů, vnitřek je vytápěný asi na 30 stupňů Celsia a vybavený signalizací přivolávající lékaře. Zařízení je řízeno mikroprocesorem, ten řídí oběh vzduchu, kontroluje teplotu

Jak funguje?

Vedle babyboxu je umístěn návod ve třech až čtyřech jazycích, česky, slovensky, rusky a blízko polských hranic i v polštině. Zelená kontrolka ukazuje na funkční babybox, naopak červená varuje, že babybox není v provozu.
Při otevírání je nejprve nutné stisknout knoflík, otevřou se dvířka a pak matka vkládá dítě. Čidla zaznamenají dítě uvnitř babyboxu. Následně zvukový a světelný signál oznámí přítomnost dítěte. Stejnou informaci rozesílá pager také do osmi mobilních telefonů lékařů. Teplota uvnitř pak stoupne na 37 stupňů Celsia. Jedná se anonymní záležitost, kdy má matka možnost vzdát se svého dítěte. Personál je poučen nestíhat matku. Policie se babyboxům vůbec nemá věnovat, pouze v případě, kdyby bylo nalezeno mrtvé nebo týrané dítě.

V České republice zřizuje a zakládá babyboxy Nadační fond pro odložené děti Statim a občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim. S první iniciativou přišel Roman Hanus a Ludvík Hess.

Pro a proti babyboxu

Jednoznačně pro patří zajištění lékařské péče dětem v krizových situacích. Matkám přináší anonymitu a pomoc v situaci, kdy není schopná pečovat o dítě z jakéhokoli důvodu. Navíc je pro matky jednodušší využít babyboxu než absolvovat proceduru adopce, ulehčuje jim tedy i z psychického hlediska. Jedná se o humánnější způsob jak se „zbavit dítěte“.
Odpůrci babyboxu oponují neexistující legislativou.
Připomínají negativa jako ztrátu identity a související problémy s případnou adopcí, varují před případným zneužíváním babyboxů. Babyboxy podle některých kritiků může mít také vliv na nezodpovědnost rodičů. 


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET