Chirurgické oddělení

Vedení


Primář: MUDr. Karel Balabán

MUDr. Karel Balabán pracuje v Nemocnici Sokolov od dubna 2011 jako primář, univerzální operatér se zaměřením na traumatologii. Mezi jeho oblíbené koníčky patří cyklistika.
Zástupce primáře: MUDr. Ivo Stowasser

MUDr. Ivo Stowasser pracuje v Nemocnici Sokolov od roku 1985. Je univerzální operatér se zaměřením na laparoskopickou operativu (kýly) a další speciální chirurgické techniky.  Mezi je oblíbené koníčky patří vdeškerý sport, obzvláště lyzování a cyklistika.


 


Vrchní sestra: Jaroslava Hepnerová

Jaroslava Hepnerová absolvovala zdravotnickou školu v Mostě. Po zaměstnání v kadaňské a ostrovské nemocnici působí na chirurgickém oddělení v Nemocnici Sokolov od roku 2012. Zaměřuje se na řízení kvality a bezpečnosti při poskytování péče.


Staniční sestry:Bc. Jana Hroudová - chirurgie III.

Bc. Jana Hroudová pracuje na chirurgickém oddělení Nemocnice Sokolov od roku 1993 po absolvování Střední zdravotnické školy v Chebu. Na pozici staniční sestry je od roku 2011.  V roce 2000 absolvovala specializační studium Anestezie, resuscitace a intenzívní péče v Plzni. Bakalářské vzdělání v oboru Sociálně právní činnost  na vysoké škole v Karlových Varech dokončila v roce 2010. Irena Baštová - chirurgie I.

Irena Baštová pracuje jako staniční sestra aseptické chirurgie v Nemocnici Sokolov od roku 2012. Nastoupila jako dětská sestra na kojenecké oddělení nemocnice v Kraslicích v roce 1980, po absolvování SZŠ v Chebu. Do roku 1996 ještě pracovala v místních jeslích a po jejich zrušení zpět na dětském oddělení v mléčné kuchyňce, dále jako dokumentační sestra při počátcích výkaznictví pojišťovnám a novém zavádění počítačů do zdravotnictví. Po zrušení nemocnice v Kraslicích nastoupila po prázdninách 1996 na chirurgické oddělení. V roce 2007 absolvovala pomaturitní studium v Brně v oboru ošetřovatelské péče v chirurgii. Absolvovala kurzy hojení ran.

 
Dana Szabová - operační sály

Dana Szabová pracuje v Nemocnici Sokolov od roku 1982. Po absolvování Střední zdravotnické školy v Chebu nastoupila na chirurgické oddělení. Od roku 1985 pracuje na operačním sále. V roce 1990 absolvovala pomaturitní specializační studium instrumentování na operačním sále. V letech 1991-1997 pracovala na ortopedickém operačním sále. Od roku 1997 pracuje na chirurgickém operačním sále. Od září 2013 pracuje na pozici staniční sestry na chirurgickém operačním sále.
 

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2017 NEMOS NET