Chirurgické oddělení

Informace o vzniku Centra hojení ran

K 1. 5. 2016 vzniklo při chirurgickém oddělení Nemocnice Sokolov Centrum hojení ran jako regionální centrum pro pacienty s chronickou a  komplikovaně se hojící ránou. 

Náplň naší práce vychází z potřeb pacientů a ze skutečnosti, že úspěšná léčba rány vyžaduje nejen perfektní lokální péči ale i systémový přístup k nemocnému a kauzální terapii, kterou může zajistit pouze kvalitní multioborová spolupráce. Spolupracujeme s cévním specialistou, kožní ambulancí, ambulancí pro léčbu bolesti, diabetologem, rehabilitačním oddělením a protetikou. Zaměřujeme se na problematiku výživy a poměrně mnoho času věnujeme edukační činnosti.

Při léčení ran používáme osvědčené prostředky pro vlhké hojení, aplikujeme Magott terapii a léčbu rány řízeným podtlakem. V indikovaných případech provádíme autodermoplastiky.  O pacienty registrované v našem Centru hojení se staráme i během hospitalizace na kterémkoliv oddělení Nemocnice Sokolov. Velmi často předáváme pacienty s nastavenou léčbou rány a po propuštění z nemocnice agenturám domácí péče nebo do zařízení sociální péče a právě z tohoto důvodu bychom chtěli navázat co možná nejužší spolupráci s těmi, kteří se o naše pacienty dále starají.

Do konce roku 2016 uskutečníme několik seminářů a workshop a kurz hojení ran, o všech akcích bude uveřejněná informace na webových stránkách chirurgického oddělení Nemocnice Sokolov. Všechny tyto plánované akce budou bez registračního poplatku a všechny budou zaregistrované u ČAS.

V oblasti vzdělávacích akcí uvítáme i prezentace sester domácí péče nebo sester pracujících v sociálních službách. Cílem těchto aktivit je nejen hojit rány ale i poskytovat informace o problematice hojení ran všech typů a lokalizací, zabývat se preventivní činností, systematicky proškolovat a seznamovat zdravotnické pracovníky o trendech moderní léčby ran a zprostředkovávat nové poznatky týkající se této a související problematiky.
 
Nabízíme individuální konzultace týkající se:
  • konkrétního pacienta, zvláště v případě stagnace nebo progrese rány;prevence komplikací při léčbě a ošetřování rány;
  • preskripce, vybavení a použití materiálů a prostředků pro vlhké hojení ran;
  • edukace pacienta a případně i rodinných příslušníků, kteří o rány v domácích podmínkách pečují;
  • zajištění potřebných vyšetření a odborné péče v souvislosti s léčbou rány;Konzultace si lze vyžádat prakticky ihned a kdykoliv na níže uvedené kontakty.
  • dle potřeby lze také individuálně domluvit a zajistit i praktické zaškolení sester v Centru hojení;
Budeme velmi rádi za každou připomínku či námět pro zlepšení vzájemné spolupráce a zajištění komplexní péče o pacienta s komplikovaně se hojící ránou.

Kontakty:
Vrchní sestra Bc. Pavla Velická: tel: 352 520 169  tel.: 602 338 972, e-mail: pavla.velicka@nemosok.cz 
Praktická sestra Alena Tóthová: 352 520 143
 
Lékaři Centra hojení ran:

Primář chirurgického oddělení, MUDr.Karel Balabán tel: 352 520 131, e-mail:karel.balaban@nemosok.cz
MUDr. Peter Šebo, tel.: 352 520 126

 

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET