Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Zdravotnické služby a výkony

Anesteziologicko resuscitační oddělení poskytuje zejména:

  • anesteziologickou péči pro pacienty operačních i neoperačních oddělení   
  • resuscitační péči na lůžkách resuscitační stanice (RES) pro pacienty v kritickém stavu

  • léčbu bolesti na pracovišti léčby bolesti pro hospitalizované i ambulantní pacienty

  • konsiliární péči o pacienty v závažném stavu na ostatních odděleních

Anesteziologická péče

Jsou prováděny všechny způsoby anestezie pro operační, léčebné a diagnostické výkony u dospělých i dětí. Výběr anestézie (celková anestézie, regionální anestézie) se řídí typem výkonu, rozsahem výkonu, stavem pacienta a v neposlední řadě i přáním pacienta. K bezpečnému provedení anestézie jsou všichni anesteziologové vybaveni řádnou kvalifikací, znalostmi, dovednostmi a velkou škálou moderních léků, které jsou co do působení na člověka nejúčinnějšími léky v medicíně vůbec. K vedení anestézie a ke sledování pacienta je používáno špičkové přístrojové vybavení - anesteziologické přístroje, dýchací přístroje, přístroje ke sledování základních životních funkcí. Anesteziologové také zajišťují předoperační přípravu pacientů a pooperační analgezii. Celkový počet anestezií je kolem 4200 za rok.
Po převozu z operačního sálu jsou pacienti po vybraných výkonech uloženi na Jednotce poanestetické péče ( tzv. Dospávací pokoj ), kde jsou v péči erudovaného personálu ARO trvale monitorováni a dle ordinací je prováděna léčba v návaznosti na provedený operační výkon.
V rámci poanestetické péče anesteziologové zajišťují i pooperační analgezii. Velmi příznivě je pacienty přijímána péče o zbavení pooperační bolesti , kterou poskytují a řídí anesteziologové v rámci projektu Bezbolestná nemocnice. (odkaz Projekt Bezbolestná nemocnice).
Na pracovišti magnetické rezonance Radiodiagnostického oddělení běžně asistujeme při vyšetřeních dětí i dospělých. Vyšetření v analgosedaci i v celkové anestezii, je možné jak u hospitalizovaných, tak u ambulantních pacientů ( odkaz: Informace o anestezii - Jednodenní anesteziologická péče ). Podobně je naše přítomnost možná i u výkonů, které provádí Ganstroenterologická - endoskopická ambulance.

Anesteziologové také na přání rodiček na porodnickém oddělení zajišťují tlumení bolesti při porodu. Užívají v ČR unikátní metodu intravenozní analgezie, kdy si rodička sama dávkuje látku tlumící porodní bolesti. (odkaz: Intravenozní analgezie u porodu)
Ve spolupráci s NEMOS AMBULANCE s.r.o. umožňuje oddělení ARO provedení zubních výkonů v celkové anestezii. ( odkaz: Informace o anestezii - Jednodenní anesteziologická péče, http://www.nemosambulance.cz/prakticky-zubni-lekar-sokolov/  )
Anesteziologická péče je poskytována 24 hodin denně.
 

Odkazy pro pacienty

Informace o anestezii

Informovaný souhlas s anestezií - dospělí

Informovaný souhlas s anestezií - děti

Projekt Bezbolestná nemocnice

Porodní intravenozní analgezie a informovaný souhlas

 

Odkazy pro odborníky

Zásady bezpečné anesteziologické péče

Standard předanestetického vyšetření

Doporučení k předoperačnímu vyšetření Nemocnice Sokolov

Doporučení k předoperačnímu vyšetření Nemocnice Sokolov u dětí

Projekt Bezbolestná nemocnice

Porodní intravenozní analgezie a informovaný souhlas

Předoperační příjem tekutin - sipping
 

Resuscitační péče

Naše zařízení se může pochlubit nově rekonstruovanou resuscitační stanicí ARO. Bylo vybudováno moderní pracoviště s veškerým technickým zázemím a příjemným prostředím. Lékaři a sestry RES ARO provádějí multidisciplinární péči, která stojí na vrcholu péče o pacienty v nejtěžším stavu: podporu nebo náhradu základních životních funkcí, péči o vnitřní prostředí a metabolismus, výživu těžce strádajícího organismu apod. Přístrojové vybavení a léčebné postupy odpovídají současným standardům vybavení a péče o pacienty v kritickém stavu. Přístroji je oddělení vybaveno na vysoké úrovni odpovídající úrovni špičkových pracovišť kdekoli na světě. RES ARO má dlouholeté zkušenosti i dobré podmínky v poskytování některých druhů specializované péče, např. péče o těžké intoxikace. Některé léčebné postupy byly na RES ARO používány jako jedny z prvních v ČR. Na RES ARO je ročně hospitalizováno 150 - 200 pacientů.
Resuscitační péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.
 

Odkaz: Informace pro příbuzné pacientů hospitalizovaných na ARO
 

Odborné poradny/ambulance

Anesteziologická ambulance

Anesteziologickou ambulanci jsme pro Vás otevřeli s cílem odhalit možná anesteziologická rizika, doplnit potřebná vyšetření a  zajistit Vaši maximální bezpečnost při výkonu. Anesteziolog s Vámi projedná a navrhne nejvhodnější postup anestezie pro Váš výkon. Rovněž Vám odpovíme na všechny dotazy týkající se anestezie. ( odkaz: Anesteziologická ambulance ). K vyšetření je nutné se telefonicky objednat na tel. čísle 352 520 155, nebo 352 520 153 a to od pondělí do pátku mezi 8,00 hod. - 14,30 hod.

Ambulance je umístněna v ambulantním traktu pavilonu C.

Ordinační hodiny: pátek 08:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30 hod.

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET