Ambulance léčby bolesti a MOJIP

Ambulance bolesti

Ambulance bolesti se nachází v pavilonu B v 1.patře.

Ordinační hodiny

Úterý 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00 MUDr. Trnka
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00 MUDr. Procházková
Pátek  8:00 - 12:00 12:30 - 15:00 MUDr. Trnka
 

Multioborová jednotka intenzivní péče (MOJIP)

Multioborová jednotka intenzivní péče (MOJIP) na 12ti lůžkách poskytuje komplexní péči pacientům vyžadujícím monitorování životních funkcí¨a podporu orgánových systémů (zejména při poruchách srdce a oběhového systému, plic, metabolismu, při otravách nebo infekčních onemocněních, hospitalizováni jsou též pacienti po větších operačních výkonech).

Přijímáme nemocné jak z terénu, tak z ostatních oddělení naší nemocnice nebo jiných zdravotnických zařízení. Oddělení je řešeno boxovým systémem významně snižujícím riziko přenosu infekce.
Každé lůžko je vybaveno moderní monitorovací technikou a antidekubitální matrací pro prevenci proleženin, rozvodem medicinálních plynů, odsávačkou, infuzními pumpami a lineárními dávkovači proaplikaci léků. Veškerá data od pacientů jsou svedena do centrálního monitoru.

Součástí vybavení oddělení je přístroj pro umělou plicní ventilaci, defibrilátor a externí kardiostimulátor. Pro lepší komfort pacientů je na boxech instalována LED televize a bezplatné Wi-Fi připojení.
Nepřetržitou péči o nemocné zajišťuje tým  lékařů, sester a obslužného personálu. Nezbytným zázemím MOJIP je nepřetržitá služba oddělení RDG, laboratoře a konziliární služba odborných lékařů nemocnice.

Lékaři pracující na oddělení mají specializovanou způsobilost v oborech vnitřní lékařství, chirurgie, anesteziologie a resuscitace a ortopedie, většina sester má pomaturitní specializační vzdělání.

Návštěvní hodiny jsou denně od 13 do 16 hodin, po dohodě i v jiných hodinách.


Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2018 NEMOS NET