Pokyny pro občany při návratu ze zahraničí ke COVID-19

27.2.2020

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH
adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

  
Vracíte se ze zahraničí – pokyny ke COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

 
A.Máte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)Nikam nechoďte (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).

Kontaktujte telefonicky svého registrujícího praktického lékaře, případně lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech (739 523 840) a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE DO ORDINACE!

V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu (155) a postupujte dle jejich pokynů.
Případně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů (kontakty v části B.)

 
B.Nemáte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zřizuje dvě telefonické informačně/ poradenské infolinky pro zodpovídání dotazů občanů Karlovarského kraje v souvislosti s výskytem COVID-19 ve světě a opatřením, která mají provádět lidé vracející se ze zasažených oblastí.
 
v pracovní dny (pondělí – pátek): od 8:00 do 15:00 hodin 
Telefonní kontakt: 728 650 142, 728 650 242
 

NECHOĎTE NA HYGIENICKOU STANICI!
 
 
Další pokyny:
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční přípravky.
Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!
 

Karlovy Vary dne 26.02.2020, aktualizace 27.02.2020, 02.03.2020, 03.03.2020, 05.03.2020
Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA
ředitelka odboru protiepidemického
 __________________________________________________________________________________________________________________

Are you returning from abroad – covid – 19 instructions

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
 

  1. YOU HAVE  SYMPTOMS OF CORONA VIRUS (Fever Above 38°C, Cough)

 
DO NOT GO ANYWHERE  (avoid contact with other people).
CONTACT YOUR DOCTOR BY TELEPHONE or call the Department of
Infectious Diseases of the Karlovy Vary hospital (739 523 840) and follow their instructions – PLEASE DO NOT GO TO THE HOSPITAL!
 
In the event of a severe condition (breathlessness), call an ambulance (155) and follow their instructions.
 
Alternatively, contact the Regional Hygiene Station of the Karlovy Vary and follow their instructions (contacts in part B.)
 
  1. YOU DO NOT HAVE SYMPTOMS (Fever Above 38°C, Cough)

 
The Regional Hygiene Station of the Karlovy Vary Region is setting up two telephone information lines to answer questions from citizens of the Karlovy Vary Region regarding the occurrence of COVID-19 worldwide and measures to be taken by people returning from the affected areas.
 
• Workdays (Monday - Friday): from 7:00 am to 6:00 pm
• Weekends (Saturday - Sunday): from 8:00 am to 3:00 pm
 
Phone contact for days 27.02. - 04.03.2020: 728 650 142, 728 650 242
 

 
PLEASE DO NOT GO TO THE HYGIENE STATION!

 
Additional instructions:
Wash your hands frequently with soap and water, or with alcohol-based hand sanitizer.
Respiratory hygiene - cover your mouth and nose with a tissue or your bent elbow when coughing or sneezing, NOT with bare hands!
 
Karlovy Vary on 26.02.2020, updated 27.02.2020, 02.03.2020, 03.03.2020
Ing. Bc. Martina Prokopova, MBA
Director of the Department of Antiepidemics


Archiv novinek

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2020

02.07.2020 - ...

Sokolovská nemocnice otevřela nové Dárcovské centrum

23.06.2020 - Nemocnice Sokolov otevřela nové moderní Dárcovské centrum. Vybudované Dárcovské centrum v prostorách pavilonu C bude sloužit nejen pro odběry krve, ale i krevní plazmy a také jako...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET